Tag Archive for Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri hesabı

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedelleri Hesabında Kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

 

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                        Yapının Birim

                                                                                                                            Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI             (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………  85,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları   Read more