Tag Archive for Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetmelik Değişikliği

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmelik Değişikliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK  TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan öğrenciler, Enstitü tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008    tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Eryaman escort bayan çalışanları yeni profilleri ile eryaman escort bayan adı altında şimdi sizlerle.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte      Değişiklik      Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2012

28276