Tag Archive for Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetmelik

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK   TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN    KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 30/5/2005 tarihli ve 25830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Escort Eryaman kızları yeni yüzü ile artık aramızda fırsatları değerlendirmek için escort eryaman ilanlarına bakabilirsin.