ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNA DAİR ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık Ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26447

    **08/04/2009 tarih ve 27194 Sayılı R.G. de yayımlanan "Ormancılık Ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği"nin 56. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar