AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5558

    Kanun Kabul Tarihi : 28/11/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26376

    Madde 1 - (İptal madde: Anayasa Mah.nin 15/10/2009 tarihli ve E. 2007/16, K. 2009/147 sayılı Kararı ile.)

    Madde 2 - (İptal madde: Anayasa Mah.nin 15/10/2009 tarihli ve E. 2007/16, K. 2009/147 sayılı Kararı ile.)

    Madde 3 - (İptal madde: Anayasa Mah.nin 15/10/2009 tarihli ve E. 2007/16, K. 2009/147 sayılı Kararı ile.)

    Mevzuat Kanunlar