MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5552

    Kabul Tarihi : 19/10/2006   

    Resmi Gazete Tarihi : 28/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26330

    Madde 1 - 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10 uncu maddesinde geçen "otuz yaşını" ibaresi "yirmibeş yaşını" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar