BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/08/2006 - 2006/10933

    Resmi Gazete Tarihi : 05/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26310

    Ekli "Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 1 - (1) Ekli listede adları ile Bakanlar Kurulu kararı tarih ve sayıları belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Listeyi html formatında görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar