KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 07/01/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 21/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26235

    Ekli "Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/6/2005 tarihli ve 84987 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 31/3/1983 tarihli ve 83/6285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar