ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/06/2006 - 2006/10660

    Resmi Gazete Tarihi : 16/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26230

    Ekli "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 21/6/2006 tarihli ve 2292 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanun, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanun ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar