AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5533

    Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26219

    Madde 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar