KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Karar Sayısı, Tarihi : 2006/10336, 07/04/2006

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26152

    Ekli "Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    MADDE 1 - 27/7/1973 tarihli ve 7/6909 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar