ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat Ve Atama Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 09/09/1991

    Resmi Gazet Sayısı : 20986

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler,Sınav ve Mülakata Dair Esaslar

    **12/01/2008 tarih ve 26754 S.R.G. de yayımlanan " Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat Ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" in 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar