YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Karar Sayısı : 2005/8718

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25806

    Ekli "Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 17/03/2005 tarihli ve 398 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 28/3/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 -12/12/1991 tarihli ve 91/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlılarını,"

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar