GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN PİYASA GÖZETİMİ, KONTROLÜ VE DENETİMİ İLE İŞYERİ SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 30/03/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25771

    **09/12/2007 tarih ve 26725 S.R.G. de yayımlanan " Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik " in 19. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar