BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ KURUMLARDA ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI STAJ ÇALIŞMALARINI DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    Bakanlar Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25509

    Karar Sayısı: 2004/7489

    Madde 1 - 27/4/1967 tarihli ve 6/8094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar