KARAYOLUYLA ULUSLARARASI YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/1/2004 - 2004/6776

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987 - 3348

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/02/2004 - 25384

    Madde 1 -18/5/1994 tarihli ve 94/5893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar