GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25378

    Madde1 - 20/1/2004 tarihli ve 25352 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar