BAĞ-KUR PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    BAĞ-KUR PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 04/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25279

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Madde 1 -31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağ-Kur Personel Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar