ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİ

    Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20074

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesidir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu yönetmelik 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 17 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 3 - Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalğaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının, ilk,periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su, havagazı ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden aşağıda belirtilen ücretler alınır.

    (Değişik muayene ve damga ücretleri: 26/12/2003 - 225328 S.R.G. Yön/1. md.;Değişik muayene ve damga ücretleri: 27/01/2005 - 25709 S.R.G. Yön/1. md.;Değişik muayene ve damga ücretleri: 31/12/2005-26040 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik muayene ve damga ücretleri:29/12/2006-26392 S.R.G. Yön/6.mad ; Değişik muayene ve damga ücretleri: 31/12/2007- 26743 3.Mükerrer S.R.G Yön/1. mad;Değişik muayene ve damga ücretleri: 31/12/2008- 27097 S.R.G-4.Mük.Yön/1.mad.;Değişik muayene ve damga ücretleri : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\1.mad; Değişik muayene ve damga ücretleri: 24/12/2010 - 27795 S.R.G. Yön/1.mad.)

    (Değişik : 28/12/2011 - 28156 S.R.G. Yön./1. md.) ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ   ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

    1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

    1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

    1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)   43 Kr

    1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar   66 Kr

    1.2 Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

    1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)   31 Kr

    1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)   31 Kr

    1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)   36 Kr

    1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar   43 Kr

    1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre - 2 metre)   43 Kr

    2 HACİM ÖLÇEKLERİ

    2.1 Yağ ölçekleri

    2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)    55 Kr

    2.1.2 Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)    1 TL

    2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar   2,4 TL

    2.2 Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

    2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)   3,6 TL

    2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar    6 TL

    2.2.3 Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)   10,3 TL

    2.2.4 Hacmi 100 litre den fazla olanlar   20,7 TL

    2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

    2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)   73 Kr

    2.3.2 Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)    1 TL

    2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar   1,4 TL

    3 ŞİŞELER

    3.1 Beher Kalıp İçin   306,5 TL

    4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

    4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

    4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)    1 TL

    4.1.2 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)   1,4 TL

    4.1.3 10 kilogram-20 kilogram olanlar   2,1 TL

    4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)   3,1 TL

    4.2 M1 Sınıfı Kütleler

    4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)    1 TL

    4.2.2 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)    2,1 TL

    4.2.3 50 kilogram olanlar    3,6 TL

    4.2.4 500 kilogram olanlar   8,9 TL

    4.2.5 1000 kilogram olanlar    15 TL

    4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

    4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)   3,1 TL

    4.3.2 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)   3,6 TL

    4.3.3 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)   4,4 TL

    4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)   7,5 TL

    4.4 E2 Sınıfı Kütleler

    4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)   3,6 TL

    4.4.2 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)   4,4 TL

    4.4.3 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar   5,2 TL

    4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)   7,5 TL

    4.5 Karat Kütleler   21,8 TL

    4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)   38,8 TL

    5 TERAZİLER

    5.1 Sınıf I Teraziler

    5.1.1 Mekanik Teraziler   22,5 TL

    5.1.2 Elektronik Teraziler   29,1 TL

    5.2 Sınıf II Teraziler

    5.2.1 Mekanik Teraziler   8,8 TL

    5.2.2 Elektronik Teraziler   22,5 TL

    5.3 Sınıf III ve Sınıf IIII Teraziler

    5.3.1 Mekanik Teraziler

    5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

    (5 kilogram dâhil)   5,2 TL

    5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar

    (50 kilogram dâhil)    8 TL

    5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

    (350 kilogram dâhil)   9,5 TL

    5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

    (1500 kilogram dâhil)   16,4 TL

    5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

    (2900 kilogram dâhil)    25,6 TL

    5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

    (12.000 kilogram dâhil)   35,2 TL

    5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar

    (30.000 kilogram dâhil)    64,4 TL

    5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar   102,7 TL

    5.3.2 Elektronik Teraziler

    5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

    (5 kilogram dâhil)   13,3 TL

    5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

    (50 kilogram dâhil)   20,7 TL

    5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

    (350 kilogram dâhil)   25,6 TL

    5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

    (1500 kilogram dâhil)    29,1 TL

    5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

    (2900 kilogram dâhil)    38,3 TL

    5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

    (12.000 kilogram dâhil)    68 TL

    5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar

    (30.000 kilogram dâhil)    78,8 TL

    5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan    137,2 TL

    5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler)   169,9 TL

    5.5 Hububat Muayene Aletleri

    5.5.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)   5,2 TL

    5.5.2 2 kilogramdan fazla olanlar    8 TL

    6 GAZ SAYAÇLARI

    6.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)   5,2 TL

    6.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar   6,6 TL

    6.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar   10,3 TL

    6.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar    15 TL

    6.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar    19 TL

    6.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar   24,3 TL

    6.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar   29,1 TL

    6.8 G10000 ve üstü   42,6 TL

    6.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları   5,8 TL

    6.10 Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları    29,8 TL

    7 SU SAYAÇLARI

    7.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar    1 TL

    7.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar   2,1 TL

    7.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar   4,4 TL

    7.4 Anma debisi (Qn) 25 m3/h'e kadar olan kombine su sayaçları   5,2 TL

    7.5 Anma debisi (Qn) 25 m3/h'den fazla olan kombine su sayaçları   9,5 TL

    7.7 Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)   3,1 TL

    7.8 Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)   5,8 TL

    8 AREOMETRELER   3,6 TL

    9 ELEKTRİK SAYAÇLARI

    9.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları    3,1 TL

    9.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları    3,6 TL

    9.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları    3,6 TL

    9.4 Tek fazlı etalon sayaçlar    19 TL

    9.5 Üç fazlı etalon sayaçlar     27,3 TL

    9.6 Tek fazlı elektronik sayaçlar    3,1 TL

    9.7 Üç fazlı elektronik sayaçlar     3,6 TL

    9.8 Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar     23 TL

    10 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

    10.1 Akım Transformatörleri

    10.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri   2,7 TL

    10.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri   27,3 TL

    10.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri   40,6 TL

    10.2 Gerilim Transformatörleri

    10.2.1 Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler   6,7 TL

    10.2.2 Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler    27,3 TL

    10.2.3 Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler    136 TL

    11 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

    11.1 Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur   10,9 TL

    12 LPG SAYAÇLARI

    12.1 LPG sayaçları

    (Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)   27,3 TL

    12.2 Tanker sayaçları

    (Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)   42,6 TL

    12.3 Depo tipi sayaçlar

    (Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)   84,3 TL

    12.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)   35,2 TL

    13 SU SATIŞ POMPALARI   14,6 TL

    14 AKARYAKIT SAYAÇLARI

    14.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları

    (Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)   27,9 TL

    14.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları

    (Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)   44,3 TL

    14.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları

    (Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)    84,3 TL

    15 SÜT SAYAÇLARI

    15.1 Tanker tipi sayaçlar   44,3 TL

    15.2 Depo tipi sayaçlar    71,6 TL

    16 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAYAÇLARI    44,3 TL

    17 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

    SİSTEMLER

    17.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar    44,3 TL

    17.2 LPG'nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar    44,3 TL

    18 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

    KULLANILAN CİHAZLAR    7,3 TL

    19 AYAR İSTASYONLARI

    19.1 Elektrik sayaçları ayar istasyonları

    19.1.1 Monofaze sayaçlar için   84,9 TL

    19.1.2 Trifaze sayaçlar için   151,7 TL

    19.1.3 Elektronik sayaçlar için    176 TL

    19.2 Su sayaçları ayar istasyonları

    19.2.1 Anma debisi Qn= 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için   72,8 TL

    19.2.2 Anma debisi 10 m3/h'den büyük olan sayaçlar için   103,2 TL

    19.3 Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu    194,2 TL

    20 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER   6,7 TL

    21 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR   9,5 TL

    22 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)    6,7 TL

    İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

    0 - 20 adet için % 100'ü

    21 - 100 adet için % 80'i

    101 - 500 adet için % 70'i

    501 - 1000 adet için % 60'ı

    1000 adetten fazlası için % 40'ı

    23 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI (Ek: 02/02/2012- 28192 S.R.G Yön/1.mad.)

    23.1 Egzoz gazı analiz cihazı    50   TL

    23.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı    30   TL

    23.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman

    koyuluğu ölçme cihazından oluşan birleşik sistemler

    (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)    80   TL

    24 HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ 150 TL (Ek satır: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./1. md.)

    oranında muayene ve damgalama ücreti alınır.

    Madde 4 - (Değişik madde: 28/12/2011 - 28156 S.R.G. Yön./1. md.) İlk, periyodik ve stok muayenesine tabi tutulan ölçü ve ölçü aletleri ile su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonu sahipleri veya ilgililerinin, müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar