SAKARYA İLİNDE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 14/01/2000 - 593

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 27/08/1999 - 4452

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/03/2000 - 23985

    Madde 1 - Sakarya İlinde, ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, belde ve köyleri de kapsamak üzere Adapazarı ismini taşıyan büyük şehir belediyesi kurulur ve bu belediye hakkında 27/06/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe belediyeleri aynı adlı büyük şehir ilçe belediyelerine, Adapazarı belediyesi 'Merkez' isimli alt kademe belediyesine, diğer belde belediyeleri aynı adlı alt kademe belediyelerine dönüşür. Büyük şehir kapsamındaki köyler ile büyük şehir sınırları içine alınan köylerin tüzel kişiliği kalkar ve mülki olarak bağlı oldukları yer belediyesine, halen Adapazarı merkez ilçesine bağlı köyler ise Merkez Alt Kademe Belediyesi'ne mahalle olarak katılırlar.

    Bakanlar Kurulu büyük şehir kapsamındaki belediye sınırları ile köylerin katılacağı belediyeleri değiştirebilir, gerektiğinde büyük şehir çevresindeki ve il sınırları içindeki köylerden uygun görülenlerin büyük şehir sınırları içine alınmasına karar verebilir.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Büyük şehir kapsamına alınan ilçelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir ilçe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni; Adapazarı dışındaki beldelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir alt kademe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni olarak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar göreve devam ederler.

    Geçici Madde 2 - Halen Adapazarı Belediyesinde görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Adapazarı Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir. Bu süre içinde Merkez Alt Kademe Belediyesine ait görev ve yetkiler Adapazarı Büyük Şehir Belediyesince yerine getirilir.

    Geçici Madde 3 - Büyük şehir kapsamına alınan ilçe ve belde belediyelerinin seçilmiş organları ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişilikleri sona eren köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri, mahalle muhtar ve mahalle ihtiyar heyetleri olarak görevlerini ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar sürdürürler. Bu yerler ile büyük şehirde belediye seçimleri, ülke çapında yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

    Büyük şehir kapsamına alınan köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli katıldıkları belediyeye devrolunur.

    Geçici Madde 4 - Büyük şehir belediyesine verilen avanslar 2000 yılının Haziran ayından itibaren Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde taksitler halinde mahsup edilir.

    EK

    (1) SAYILI LİSTE

    A- İLÇELER:

    Sıra No:   Birim Adı:   Bucağı :      İli:

    --------    --------------    ---------       -----------

    1   Ferizli      Merkez      Sakarya

    2   Söğütlü      Merkez      Sakarya

    B- BELDELER:

    Sıra No:   Birim Adı:   Bucağı :      İli:

    --------    --------------    ---------       -----------

    1 Adapazarı      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    2 Arifiye         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    3 Bekirpaşa      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    4 Erenler         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    5 Güneşler         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    6 Hanlıköy         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    7 Kazımpaşa      Kazımpaşa   Merkez İlçe (Adapazarı)

    8 Nehirkent         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    9 Serdivan         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    10 Yazlık         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    C- KÖYLER

    MERKEZ İLÇE (ADAPAZARI)

    Sıra No:   Birim Adı:   Bucağı :      İli:

    --------    --------------    ---------       -----------

    1   Acı Elmalı      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    2   Alancuma      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    3   Alandüzü      Kazımpaşa   Merkez İlçe (Adapazarı)

    4   Çaltıcak         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    5   Çamyolu      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    6   Dağdibi         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    7   Göktepe      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    8   Harmantepe      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    9   Horozlar      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    10   İkizce         Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    11   İkizceosmaniye      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    12   Karakamış      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    13   Karaman      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    14   Karapınar      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    15   Korucuk      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    16   Mahmudiye      Kazımpaşa   Merkez İlçe (Adapazarı)

    17   Resüldivan      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    18   Süleymanbey      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    19   Taşkısığı      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    20   Evrenköy      Merkez      Merkez İlçe (Adapazarı)

    FERİZLİ İLÇESİ

    Sıra No:   Birim Adı:   Bucağı :      İli:

    --------    --------------    ---------       -----------

    1   Damlık      Merkez   Ferizli

    2   Değirmencik   Merkez   Ferizli

    SÖĞÜTLÜ İLÇESİ

    Sıra No:   Birim Adı:   Bucağı :      İli:

    --------    --------------    ---------       -----------

    1   Akarca      Merkez   Söğütlü

    2   Akçakamış   Merkez   Söğütlü

    3   Akgöl      Merkez   Söğütlü

    4   Rüstemler   Merkez   Söğütlü

    Mevzuat Kanunlar