MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 30/12/1987 - 306

    Yetki Kanunları Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/04/1987 - 3347 ; 31/12/1987 - 19681 Mükerrer

    Madde 1 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (01/02/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (01/02/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (13/03/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (23/01/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (28/02/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (28/02/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (18/05/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 01/01/1988 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.

    Mevzuat Kanunlar