Mart 2014 Vergi Takvimi

maliye

 

MART  2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Mart

1- Şubat  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Mart

1- 16 -28  Şubat  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

17 Mart

1-  Şubat  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3-  Şubat Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Mart

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Mart

1-  Şubat  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2-  Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamelerin Verilmesi

3-  Şubat  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4-  Şubat Ayı 1 ila 28’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

5-  Şubat  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

6-  1-15  Mart  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

25 Mart

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) Beyanı

26 Mart

1-  Şubat Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

3- Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

4- Şubat Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

31 Mart

1-  Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) 1. Taksit Ödemesi

3-  Şubat Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

4-  Şubat Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

5-  EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

6-  Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri)  (VUK Teb. no: 403)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Mart’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Mart çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir