2014 Güncel Mevzuat haberleri

mevzuat

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

  • 09.05.2014 tarihli RESMİ GAZETE’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E:2013/40 ve K: 2013/139 sayılı kararıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi , hak arama özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasanın 36’ncı maddesine aykırılığı gerekçesiyle iptal edildi. Buna göre idari para cezalarına karşı dava açılması halinde, kararın Sosyal Güvenlik Kurumu lehine sonuçlanması durumunda, daha önce peşin ödeme nedeniyle terkin edilen dörttebirlik ceza tutarı ayrıca kurum tarafından tahsil edilmeyecektir.
  • 8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ; 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede ise YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI yayımlandı.
  • 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ ile YAPI,  TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı.
  • 3 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. Tebliğ ile 10 kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sağlanacak desteklerin ödeme usul ve esasları düzenleniyor.
  • TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 ile mali yönden zor durumda bulunan borçlu mükelleflerin Amme Alacakları Hakkında Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında, borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı. Vergi dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları da yüzde 50 oranında artırıldı.
  • 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İ yayımladı.
  • Maliyenin tahsil edemediği vergi tutarı 2014 yılının ilk 4 ayında 69,7 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirlerinin yüzde 61,47’si tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen vergi tutarı ise 69 milyar 706 milyon 592 bin lira oldu. AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi tahukkuku 180 milyar 659 milyon 195 bin lira olurken, vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 110 milyar 952 milyon 603 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir