Archive for 03 Aralık 2015

Kasım Ayı Mevzuat haberleri

mevzuat

10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edildi.

06 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı, VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yaptı. Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, söz konusu özelge de inceleme tutanağına dâhil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu 8 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile İşveren Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yaptı.Tebliğin yemek parası ve çocuk yardımı bölümlerinde verilen örneklerde değişiklik yapıldı.

07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın 6 yeni Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Antalya,Gaziantep,Kayeseri,Sakarya,Trabzon ve Van’da Bölge İdare Mahkemeleri kurulacak.

09 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilecek

2013’ten sonra SGK bildirgesi ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi kayıtlarının sorgulanmasıyla sahte sigorta yaptıranlar çapraz sorgulama ile tespit ediliyor. Emeklilik veya ağır hastalıkların tedavisi gibi amaçlarla sahte sigortalılık yaptıran kişiler ile bunları sigortalı gösteren işyerlerini ağır cezalar bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sahte sigorta yaptırdığı tespit edilenlere ödenen emekli aylıkları ve sağlık giderleri faiziyle geri alınıyor. İşverene para cezası uygulanıyor. Hem sigortalı, hem de işveren 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. SGK 2014 yılında 30 bin 275 kişinin sahte sigorta yaptırdığını tespit ederek haklarında işlem yaptı.Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir kişinin sigortalı olarak gösterilebilmesi için bir işverene bağlı olarak ‘fiilen’ çalışması gerekiyor. Gerçekte çalışmadığı halde, bir işyerinde sigortalı çalışıyor gösterilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil ediyor.