Archive for 18 Temmuz 2013

Haziran 2013 Mevzuat Haberleri

Haziran 2013 Mevzuat Haberleri

21 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğlerle Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ve yol kenarı otopark hizmeti verenlerin EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma zorunluluğu 1 Ekim 2013 tarihine ; anonim ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, yeni Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirme zorunluluğu da 1/7/2014 tarihine kadar uzatıldı.

21 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları belirlendi. Buna göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11 olarak tespit edildi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinde kullanılacak yetki tutarlarını yeniden belirleyen 2013/25 sayılı Genelge yayımlandı. Read more

Trafik Kazası Geçici İş Görmezlik Ödeneği

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2008/4649 K.No : 2009/12160

Tarih : 02.07.2009

                            •  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

                            •  RÜCUAN TAZMİNAT

ÖZÜ: Trafik kazası sonucu sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemesi; tedavinin gerektiridği giderler kapsamında olup, dava konusu ödemenin, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kusuruna düşen miktarı belirlenerek Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabından ödenmesi gerekir.

          (506 s. SSK m.39)

          (2918 s. Trafik K. m.98, 108)

Davacı, trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle meydana gelen kurum zararının rücuan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Read more