Archive for 01 Temmuz 2013

Trafik Kazası Geçici İş Görmezlik Ödeneği

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2008/4649 K.No : 2009/12160

Tarih : 02.07.2009

                            •  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

                            •  RÜCUAN TAZMİNAT

ÖZÜ: Trafik kazası sonucu sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemesi; tedavinin gerektiridği giderler kapsamında olup, dava konusu ödemenin, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kusuruna düşen miktarı belirlenerek Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabından ödenmesi gerekir.

          (506 s. SSK m.39)

          (2918 s. Trafik K. m.98, 108)

Davacı, trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle meydana gelen kurum zararının rücuan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Read more